Our Blog

Valorem el que fem!

Projecte Experimentem les ciències socials amb les arts escèniques

Els indicadors ens mostren l’èxit  del projecte que inclou la part de treball en equip, la transversalitat de les ciències socials, a través de  les arts escèniques i visuals, l’experiència dels alumnes, els aprenentatges i l’impacte dels resultats. L’avaluació participativa ens va permetre tenir un seguiment del projecte, per detectar mancances,  canvis, reflexions i així assegurar la cura i l’èxit del projecte. El benefici artístic del projecte, ha estat una de les reflexions grupals així com la cohesió del grup de 4t ESO (les tres línies) i les seves  experiències en la creació de nous espais i accés a la pràctica artística i contingut cultural.