Arts Escèniques i educació

“Diuen que els meus espais són de creació personal i col·lectiu”…

“Diuen que allà la llibertat consisteix a descobrir – se”…

“Diuen que el llenguatge que es parla és sensorial i poètic”…

“Diuen que als tallers succeeix alguna cosa màgica: el joc, el desig i la imaginació permeten inventar nous escenaris de vida”…

Buscadora de contes i emocions, atleta del cor, vaig arribar al món de les arts i l’educació amb una maleta vermella i el desig d’acompanyar des de l’amor, els processos creatius dels infants i dels joves.

Llicenciada en Art dramàtic, amb postgraus de teatre aplicat a l’educació i a l’acció social, i més d’una vintena d’anys en aquesta pràctica, ofereixo als alumnes, a les famílies i als mestres, un atelier d’experimentació interdisciplinària, on no solament creem obres d’art des de la transversalitat de les matèries, sinó que actuem intervenint a l’espai i en el temps per canviar i per canviar-se.

Tallers per a infants

Tallers per a joves

Formació professorat

El teatre, la família i l'Escola