Projectes pedagògics

ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ. FUNDACIÓ JESUITINAS

El projecte és un taller trimestral d’una hora i mitja de durada, per a joves de quart de l’ESO, on es treballa a partir de les arts escèniques una part del currículum escolar demanat per la generalitat ( en el cas concret d’aquest trimestre: els 3 períodes de La Revolució Francesa).

Com a professionals llicenciades en les arts escèniques adaptades a l’educació i
amb un llarg recorregut d’experiència vam sentir la necessitat fa cinc anys
d’intervenir en el fracàs escolar fent servir el teatre com a vehiculador de
l’aprenentatge a l’educació secundària.

Així vam començar a utilitzar l’art com a eina i recurs educatiu adaptant-lo al
currículum escolar per potenciar la creativitat i la motivació dels alumnes,
comprovant durant el procés, com a través del teatre i les seves disciplines els joves es mostraren motivats i van ser capaços de conèixer,interioritzar i descobrir de forma autònoma conceptes teòrics de l’etapa i un gran interés en
compartir-lo amb la seva comunitat.

El projecte va sorgir a partir de la necessitat dels professors d’història de l’Escola Mare de Déu de l’Assumpció d’experimentar noves metodologies per fer significatiu tot el procés d’ensenyament- aprenentatge i paral·lelament amb la línea de treball comunitari desenvolupat per les dones arpilleres del barri de Sant Roc.

L’objectiu del projecte és crear un pont intergeneracional entre adolescents i dones grans del barri utilitzant les arts escèniques i la recuperació de les narracions orals.

  • Visibilitzar el col.lectiu de dones grans donant veus a les seves històries de vida.
  • Potenciar l’aprenentatge autodidacta dels estudiants.
  • Introduir les arts escèniques com a metodologia en l’educació secundària.
  • Generar un espai d’intercanvi respectuós entre els joves i les dones grans.
  • Utilitzar la memòria histórica de les dones grans per construir amb els joves una connexió amb la seva pròpia història.
  • Generar una creació escènica (viatge sensorial) per compartir amb la comunitat.

IES LES TERMES

COL.LEGI CREANOVA

ESCOLA LA FLORESTA

Conferències, ponències, espais de reflexió,tallers de formació i laboratori.
www.edbuilding.org

Altres projectes

Creactiva Educadors

L'Escenari