Projectes pedagògics

ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ. FUNDACIÓ JESUITINAS

https://click.email.vimeo.com/?qs=57830486486dd7bd85c0724ee6c36cbe75b18e74257c086145588feae052459e4e7b87276b632ad6d1278615a0993759e3c45a345fb8ea732143fc77834544a8

El projecte és un taller trimestral d’una hora i mitja de durada, per a joves de quart de l’ESO, on es treballa a partir de les arts escèniques una part del currículum escolar demanat per la generalitat.

Com a professionals llicenciades en les arts escèniques adaptades a l’educació i
amb un llarg recorregut d’experiència vam sentir la necessitat fa cinc anys
d’intervenir en el fracàs escolar fent servir el teatre com a vehiculador de
l’aprenentatge a l’educació secundària.

Així vam començar a utilitzar l’art com a eina i recurs educatiu adaptant-lo al
currículum escolar per potenciar la creativitat i la motivació dels alumnes,
comprovant durant el procés, com a través del teatre i les seves disciplines els joves es mostraren motivats i van ser capaços de conèixer,interioritzar i descobrir de forma autònoma conceptes teòrics de l’etapa i un gran interés en
compartir-lo amb la seva comunitat.

El projecte és un taller trimestral d’una hora de durada, per a joves de primer de l’ESO, on es treballa a partir de les arts escèniques la llengua i literatura castellana del currículum escolar demanat per la generalitat.

Els adolescents del món contemporani viuen en una societat que esdevé cada vegada més complexa, contradictòria i inestable. Les nous escenaris socials regits per l’hegemonia del mercat globalitzat, els mitjans massius de comunicació que apunten constantment a crear noves necessitats i les xarxes socials han produït un canvi en la subjectivitat dels joves.

“Avui dia, són les xarxes socials les que operen com la mirada de l’altre actual en la seva condició de principi estructurant de la identitat en el procés dels adolescents en la societat post estatal” (Vázquez i Fernández, 2016). 

“Els adolescents d’avui, van néixer amb dispositius tecnològics a l’abast de la seva mà. Les seves noves maneres de ser i estar es manifesten en els seus vincles a través de les xarxes socials on preval el culte a la imatge, l’aparença, la immediatesa, l’èxit, la identitat líquida, l’estar visible com a manera de provar l’existència i la connectivitat” (Ibíd.).

L’absència de pedagogies que treballin per a donar-li als joves un espai d’aprenentatge on puguin exposar les seves capacitats de ser pensatiu i desenvolupin el qüestionament del món em preocupa.

Aquest projecte intenta utilitzar aquest espai de llengua i literatura per a partir de la comunicació corporal arribar a la verbal, fent servir les arts escèniques com vehiculitzadora de la trobada.

Deia Heródoto “¡Cuanto más rica es esa antigua, ancestral lengua de contacto directo, socrático! Es importante, a menudo incluso más importante, aquello que comunicamos extra verbalmente, con la expresión del rostro, de los gestos, los movimientos del cuerpo.” 

Durant les 12 sessions és juga amb contes i paraulas utilitzant els nostres cinc sentits.

Al finalitzar cada sessió hi ha 10 minuts que es dediquen al Sketchbook que és una nova forma artística de recollida de dades (“presa d’anotacions”) en les quals els joves poden plasmar les seves impressions en un quadern plàsticament: a través de dibuixos, collages, mapes conceptuals, i utilitzant llapis de colors, aquarel·les, retoladors, etc.

Aquesta tècnica permet crear grups de treball on es faci una història de les diferents sensacions i emocions viscudes, recuperant així l’experiència que s’ha tingut i prenent consciència de la mateixa en cada sessió. Funciona alhora de diari i de guió d’un recorregut. Han d’elaborar-la ells mateixos, escrivint una sessió cadascun, advertint d’aquesta forma de la importància de la comunicació de les seves idees, fomentant el pensament crític, permeten una autoavaluació permanent del treball així com una “dime” espècie de llibret a l’hora de crear una performance com a tancament del treball.

“Assistint a un canvi social que afecta substancialment les maneres de ser i estar en el món” (Corea i Duschatzky, 2002).

“Enfront de l’impacte del fenomen Internet que ha habilitat un nou espai que no està ni endins, ni fora i que no és un lloc específic, però és molts llocs al mateix temps” (Fernández,2016)

“ Tenint en compte que la por de la dona a la violència de l’home és el mirall de la por de l’home a la dona sense por» (Galeano,2013)

 

Aquest projecte d’arts escèniques suposa un elogi a la lentitud i a la consciència de les petites coses oblidades per a l’escolta d’una nova memòria històrica lliure, igualitària i compartida entre generacions.

Aquest projecte es va recolzar en el projecte de final de PostGrau d’acció social i Teatre de l’institut del teatre de Barcelona anomenat: «Donant Veus» creat amb Marina Merelo, Karla Yadira, Nerea Toral i Arantxa Crespo. El projecte intergeneracional per dones majors i adolescents propossaba un intercanvi d’ experiències, coneixements i valors propis de cada generació a través de tallers d’arts escèniques.

La proposta reformulada i adaptada es va realitzar a l’espai institucional- escolar, on es van realitzara tallers amb els dos col·lectius.

Una de les finalitats del projecte va ser obrir una nova mirada metodològica a la qual actualment regeix en gairebé tots els centres d’educació secundària oferint als adolescents noves eines de descobriment del seu propi entorn social i cultural. I al mateix temps oferir a les dones majors la possibilitat d’expressar i compartir allò que ha estat censurat per anys de dictadura i que ha acompanyat la seva història.

Per mitjà de tallers compartits entre les dones i els adolescents, i utilitzant diverses llenguatges artistics vam acompanyar als dos col·lectius a construir una història conjunta que connecti les narracions de totes dues generacions i que tingui per resultat una creació artística.

Aquesta creació es va anar escrivint durant les diferents trobades sent una oportunitat de sensibilitzar a la comunitat educativa i a la població del barri.

Els objectius del projecte són:

 • Crear un pont intergeneracional entre adolescents i dones grans del barri utilitzant les arts escèniques i la recuperació de les narracions orals.
 • Visibilitzar el col.lectiu de dones grans donant veus a les seves històries de vida.
 • Potenciar l’aprenentatge autodidacta dels estudiants.
 • Introduir les arts escèniques com a metodologia en l’educació secundària.
 • Generar un espai d’intercanvi respectuós entre els joves i les dones grans.
 • Utilitzar la memòria histórica de les dones grans per construir amb els joves una connexió amb la seva pròpia història.
 • Generar una creació escènica (viatge sensorial) per compartir amb la comunitat.

IES LES TERMES

El projecte és un taller vivencial de dos hores, per a joves de primer i segón de batxillerat, on es treballa a partir de les arts escèniques una de les lectures obligatòries de les proves PAU.

Shakespeare (1600) deia que “podria estar tancat en una nou i sentir-se rei d’un espai infinit”, crec que la imaginació té aquest poder i que les arts escèniques són aquest fonament que és capaç de crear espais on les persones poden jugar amb els tres sabers (saber, ser/estar i fer) en la seva diversitat aleatòria, atzarosa i imprevisible; són llocs de vivències de l’emoció, perquè com bé deia Gisèle Barret, si l’emoció no es pren en compte tot el treball de la raó pot retardar-se,ser tergiversat o fins i tot aniquilat.

La proposta és generar diversos ambients on els joves poden experimentar la lectura utilitzant el cos i els seus cinc sentits en la vivència.

Hi ha una primera part on per mitjà d’una performance artística es crea una situació relacionada amb la lectura a treballar, a partir d’aquí l’alumne passeja per diferents ambients creats per l’especialista on participa activament de situacions relacionades amb la història.

Finalment per grups es generen micro interpretacions de 5 moments de la història.

Aquest projecte denominat “Món de mots” té com objectiu apropar el món dels contes a les joves.

Hi ha dues propostes que realitzem actualment:

Contes sensorials

Resum de la situació d’aprenentatge:
Amb un treball d’aprenentatge de tècniques relacionades amb l’art de narrar i crear històries ( tècnica corporal i tècnica de la veu ), l’alumne haurà de crear e interpretar un conte.

Intenció educativa:
Donar a l’alumne la possibilitat de treballar amb la seva creativitat, el seu propi cos i la seva pròpia veu, en un projecte orientat a la realització de si mateix i de grup.
Permetre l’alumne apropiar-se de les estratègies adients per poder contar i crear un conte.
· Competències transversals: Actualitzar el seu potencial personal, cooperar i utilitzar un pensament creatiu.
· Competència disciplinària: Interpretar seqüències de contes de creació personal i valorar les realitzacions dels seus companys.

Contingut de la formació:
Actuació: Treball d’equip i individual, improvisació de grup i individual, llenguatge verbal i no verbal. Poética de la foscor. Elements olfactius i musicalització corporal.Relaxació.
Dramatúrgia: Convencions de narració oral, tractament dramatúrgic de l’espai i creació d’imatges.
Teatralitat: Organització de l’espai i del temps dedicat a narrar i crear  el conte.
Vocabulari disciplinari: Respiració, projecció de la veu, caixes de ressonància i ritme. Unitat dins i fora del conte a l’hora de explicar. Articulació i entonació. Creació de l’imaginari.

A través d’aquest curs, no només, s’aprendran les formes i mètodes necessaris per aconseguir crear una història i per poder explicar-la, sinó que també, es treballarà el conte com espai per trobar-se amb l’altre perquè tots dos puguin crear i creure. Transmetre els contes com una oportunitat immediata i inconscient d’inventar sense adonar-se que estem inventant.

Dramatització textual.

Resum de la situació d’aprenentatge:
Amb un treball d’aprenentatge de tècniques relacionades a les arts escèniques ( tècnica corporal i tècnica de la veu ), l’alumne haurà d’interpretar una breu seqüència de diversos tipus de textos dramatitzats.

Intenció educativa:
Donar a l’alumne la possibilitat de treballar amb el seu propi cos i la seva pròpia veu en un projecte orientat en la realització de si mateix i després amb el grup dins de la societat. Permetre a l’alumne apropiar-se les estratègies per poder dramatitzar un text literari.
· Competències transversals: Actualitzar el seu potencial personal, cooperar, utilitzar un pensament creatiu.
· Competència disciplinària: Interpretar seqüències de contes de creació personal i valorar les realitzacions dels seus companys.

Contingut de la formació:
Actuació: Treball d’equip i individual, escena de grup i individual, dicció, ritme, entonació.
Dramatúrgia: Convencions, tractament dramatúrgic de l’espai.
Teatralitat: Organització de l’espai i de la posada en escena, acoblar la seva forma d’actuar a la donis els seus companys.
Vocabulari disciplinari: Projecció de la veu, unitat en la forma d’actuar, progressió dramàtica, espai, ritme escènic, ritme vocal.

A través d’aquest curs no solament jugarem amb les formes i mètodes per aconseguir una tècnica adequada de lectura davant el públic, sinó també es treballarà la part interpretativa perquè l’alumne trobi una base teatral i representativa del treball que estarà realitzant.

COL.LEGI CREANOVA

Crec que vivim en un món multilingüe, multicultural i rodellat de tecnologia, on els espais de trobada amb el cos estan cada vegada més lluny. 

Crec que una trobada amb les arts escèniques ens permet apropar-nos al concepte d’equip i de comunitat, potenciant les nostres individualitats a travers del vincle amb els altres. 

Crec que és interessant experimentar aquesta sinergia d’aprendre a confiar en els altres descobrint que on hi arribes tu hi pot arribar l’altre. 

Crec que és molt enriquidor utilitzar l’aprenentatge vivencial per potenciar la imaginació i fer el assoliment del coneixement significatiu

 

La proposta són quatre intervencions setmanals durant tot el curs que tenen com objectiu:

 

 1. Generar espais artístics amb la comunitat educativa on compartir a travers de l’art emocions, sensacions i pensaments.
 2. Compartir un atelier d’experimentació interdisciplinària, on no solament es creen obres d’art des de la transversalitat de les matèries, sinó que s’actua intervenint a l’espai i en el temps per canviar i per canviar-se.
 3. Assessorar als alumnes de batxillerat davant el seu recorregut artístic i acompanyar des de l’amor, els processos creatius.

ESPAIS EDUCATIUS

 

Actualment és prepara un monogràfic per el dia 25 d’abril a la casa de cultura de Sant Cugat del Vallés:

«Les tres claus de les arts escèniques en l’èxit educatiu».

 • Juguem, explorem i assaborim el currículum.
 • Colem les arts escèniques dins de l’aula.
 • Avaluem amb l’art les competències bàsiques per àmbits.
 • Emportem-nos la clau per un coneixement viu.

amb col.laboració amb www.edbuilding.org

En aquest article, Laura G. García Cassinelli - llicenciada en art dramàtic - reflexiona sobre la necessitat de la tecnologia especialment durant aquest temps de confinament. Igualment, les arts s'han revelat com a imprescindibles per canalitzar emocions i sobreviure en aquest món d'incertesa i canvi constant. Tot i això, la manifestació de les arts com essencials per a l'aprenentatge, encara és molt escassa la presència de les mateixes en l'ensenyament obligatori.
García Cassinelli reivindica el paper de l'artista pedagoga, poc present al nostre país. Aquesta figura permetria incloure les arts de manera transversal en el currículum escolar fet que facilitaria l'aprenentatge significatiu.

Pots descarregar-te l'article en aquest enllaç

Font: Laura G. García Cassinelli

En aquest article, Laura G. García Cassinelli - llicenciada en art dramàtic - reflexiona sobre la necessitat de la tecnologia especialment durant aquest temps de confinament. Igualment, les arts s'han revelat com a imprescindibles per canalitzar emocions i sobreviure en aquest món d'incertesa i canvi constant. Tot i això, la manifestació de les arts com essencials per a l'aprenentatge, encara és molt escassa la presència de les mateixes en l'ensenyament obligatori.
García Cassinelli reivindica el paper de l'artista pedagoga, poc present al nostre país. Aquesta figura permetria incloure les arts de manera transversal en el currículum escolar fet que facilitaria l'aprenentatge significatiu.

Pots descarregar-te l'article en aquest enllaç

Font: Laura G. García Cassinelli

Creactiva Educadors

L'Escenari