Our Blog

Presentación de Conflictos Olvidados. El arte de trabajar con la memoria

Cuando quiero recordar olvido.

Así recurro al cuerpo.

La fuente colectiva, una memoria que no muere si se la acerca la presente.

Com oblidar el que ens fan i com oblidar el que els fem? – dice el soldado Liam durante su retirada…

El proyecto 2021-2022 d’Experimentem les ciències socials amb les arts escèniques va descabdellar una història de migracions envers la nostra pròpia història del s XX.

Un relat creat a partir d’escrits dels jxoves, que es creuan amb fragments dramatúrgics d’autors com: M. Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda, Angèlica Lidell i Wajdi Mouawad.

La proposta escènica es divideix en dues parts. Una primera on onze dones comparteixen històries de la seva vida, amb una proposta de teatre d’objectes intimista, en un espai escènic no convencional. Totes elles acompanyades dels seus regidors i una acordionista que comparteix melodies d’antany. I una segona part dins un escenari a la Italiana on es succeeixen els fragments oblidats filant la història de la migració.

https://vimeo.com/791980649

Podeu veure tota la creació a l’enllaç de vimeo!