L’Escenari

L’escenari va ser un espai d’experimentació i investigació teatral i de les arts que obrir les portes el dia 12 de juny del 2003 i les va tancar al juliol del 2005.

Aquest projecte es va gestar amb la necessitat de construir un laboratori on poder continuar una recerca i fer i desfer fins a trobar un procediment poètic propi i autònom.

Un desig d’experimentació, la trobada d’un teatre d’estats, l’experimentació
de l’actor amb el llenguatge de l’actuació. La reconstrucció de textos. La proliferació d’estètiques. La concepció d’una teatralitat expandida que qüestiona el paper del dramaturg i destapa una dramatúrgia d’imatge escènica elaborada pel director o l’actor.

L’exploració dels límits de la teatralitat i les possibilitats de la cruïlla interartísitca. La interculturalitat i la imatge escènica. L’aquí i ara absoluts. El muntatge d’imatges plàstiques. La fragmentació de l’acció i la ruptura de la unitat de sentit eren alguns dels conceptes que s’unien a la intensa necessitat de transitar, de crear un pont, on el poder, la manipulació, la por, el desconeixement, la identitat, el sexe, l’amor, la bogeria, és abocar en un nou llenguatge, improvisat, a descobrir; que a més d’identificar-nos i de constituir-nos com a éssers d’aquest món, ens va permetre somiar, sinó en salvar la humanitat (un concepte molt processat per Arlt), transformar-la des de la comprensió, des de l’origen, des del penetrar la terra.
Així va ser que ens arrelem per després desplegar-, brindant el nostre escenari com l’espai potencial per a la creació de somnis. Un escenari del món.

Projectes realitzats

  • PROJECTE LIVING TEATRE. Teatre al carrer. Barri de Sant Roc, 2003
  • PROJECTE MARATÓ DE L’ ESPECTACLE. 2005
  • PROJECTE XX. DONES. Subvencionat per lÍnstitut de la dona, 2004
  • PROJECTE CASAL ARTÍSTIC. 2003
  • PROJECTE FESTIVAL CAMPO CARLO. Genova (Italia). 2005
  • ISTA SEVILLA. 2004.

Van col·laborar amb l' Escenari

Marc Pujol
VICTORIA SZPUNBERG
VERONICA PALLINI
Sergi Ots
Claudio Frost
Ció Sagristà
Joaquín Ostrovsky
Lorena Agüero

Tot el grup d’Argots Teatre: Roger Quevedo, Greta Borràs, Meritxell Saez, Xavier Oliveres, Marta Valls, Daniel Rodríguez, … Entre altres.